SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 03 เมษายน 2566    จำนวน 20 เหรียญทอง  
 
บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
09:00
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
10:30
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 103
กาฬสินธุ์  vs นครศรีธรรมราช
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 86
ยะลา  vs เพชรบุรี
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 104
สงขลา  vs นครสวรรค์
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87
กาฬสินธุ์  vs ชุมพร
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 105
ยะลา  vs ชุมพร
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 88
ประจวบคีรีขันธ์  vs ศรีสะเกษ
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 106
สงขลา  vs ชุมพร
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 89
ศรีสะเกษ  vs ยะลา
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 107
เพชรบุรี  vs ชุมพร
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90
นครศรีธรรมราช  vs ปัตตานี
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 108
สงขลา  vs ชุมพร
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 91
นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 109
เพชรบุรี  vs ชลบุรี
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 92
กาฬสินธุ์  vs ศรีสะเกษ
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 110
ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 93
นครศรีธรรมราช  vs กาฬสินธุ์
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 111
สระแก้ว  vs ราชบุรี
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 112
นครศรีธรรมราช  vs กาฬสินธุ์
09:00
อาคารเอนกประสงค์และสัมมนา บึงบอระเพ็ด อบจ.นครสวรรค์
Official
ปันจักสีลัต ชิง 18 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย