SAT GRS
ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
       กีฬา 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 รวม
        กรีฑา
12
15
11
11
49
        กอล์ฟ
4
4
4
4
2
2
8
6
7
9
30
2
1
2
2
1
1
2
4
3
5
23
2
2
2
2
8
2
2
4
4
2
2
8
2
2
7
7
6
8
6
34
2
2
2
1
1
8
        เทนนิส
2
2
3
7
1
3
1
6
11
        บริดจ์
1
1
2
2
6
2
2
4
2
7
9
6
18
24
        เปตอง
3
2
2
2
9
7
7
14
        ฟันดาบ
2
2
2
6
8
4
3
15
        ฟุตซอล
2
2
        ฟุตบอล
2
2
12
6
18
7
7
7
7
5
5
38
18
18
6
9
9
12
12
48
        ยิงปืน
4
3
1
2
3
3
3
2
21
        ยูโด
6
6
7
7
4
30
10
10
6
12
38
2
1
3
14
23
12
49
6
4
8
4
22
        ลีลาศ
3
8
11
2
2
4
4
7
7
7
8
6
7
42
        วูซู
6
6
7
7
6
7
7
34
2
2
4
1
1
2
4
1
1
1
1
4
3
3
2
8
8
10
12
7
37
        ฮอกกี้
4
4
4
4
4
4
2
10
2
2
2
1
7
            รวม
8
17
25
25
53
58
42
84
80
115
99
125
20
751
 
  Print ตารางการชิงเหรียญ Print ตารางการชิงเหรียญ
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย